Ενδοδοντική Θεραπεία

img

Ενδοδοντική Θεραπεία

Με την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αντιμετωπίζονται βλάβες που αφορούν τον πολφό (τα νεύρα) του δοντιού. Παλαιότερα ένα δόντι με φλεγμαίνοντα πολφό συνήθως κατέληγε σε εξαγωγή. Σήμερα, το 95% των δοντιών αυτών διατηρούνται με ενδοδοντική θεραπεία.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων μια συνεδρία δεν αρκεί. Απαιτούνται 2-3 ραντεβού τα οποία είναι σημαντικό να τηρήσετε, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση και τη θεραπεία, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Το ιατρείο μας διαθέτει σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες, τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα της θεραπείας και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στον ασθενή.

Τέτοια είναι:

  • Μοτέρ ενδοδοντίας (μηχανοκίνητο σύστημα ενδοδοντικής θεραπείας)
  • Εντοπιστής ακρορριζίου (συσκευή που προσδιορίζει το μήκος της ρίζας του δοντιού)
  • Ψηφιακή ακτινογραφία (ακτινογραφίες χαμηλής έκθεσης σε ακτινοβολία)

Στο ιατρείο μας διενεργούνται ενδοδοντικές θεραπείες τόσο μονόριζων, όσο και πολύριζων δοντιών, καθώς και επαναλήψεις ενδοδοντικής θεραπείας.